ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου armyvoice.gr (που εν συνέχεια θα αποκαλείται χάριν συντομίας «ιστότοπος») υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρακάτω κείμενο. Η χρήση του ιστοτόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης  ή και χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται συνολικά και ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης της.Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιοδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του ιστοτόπου καθώς και η οποιαδήποτε ενέργεια αφορά το περιεχόμενο ή και τη δομή αυτού.

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, μέρους ή όλου και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Armyvoice.gr και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, τα οποία αναφέρονται σε κάθε δημοσίευση, αναδημοσίευση ή και προσάρτηση μέρους ή και συνόλου αυτών.

Τα λογότυπα, οι επωνυμίες, και τα αναγνωριστικά που περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στον ιστότοπο, ανήκουν στo Armyvoice.gr  και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη εθνική και διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία, καθώς και τους όρους χρήσης των παρόχων φιλοξενίας ιστοσελίδων και των διαφημιστικών χώρων.

Επιτρέπεται η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μερική αντιγραφή, αποθήκευση,  μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση ή μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του ιστοτόπου, μόνο μετά από γραπτή άδεια του Armyvoice.gr  ή εφόσον αναγράφονται σαφώς η πηγή προέλευσης , το ονομετεπώνυμο του συντάκτη και υπάρχει ενεργός υπερσύνδεσμος (link) προς το άρθρο, το οποίο επιτρέπεται να αντιγράφεται μερικώς, έως και 150 λέξεις του κειμένου.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα κινούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες και θα καταλογίζεται η νόμιμη αμοιβή του συντάκτη, καθώς και των πνευματικών δικαιωμάτων της ιστοσελίδας. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά  η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση ή μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του ιστοτόπου καθώς και των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρονται ή και πωλούνται σε αυτόν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά του Armyvoice.gr.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το Armyvoice.gr  δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι ειδήσεις που εμφανίζονται στον ιστότοπο www.Armyvoice.gr  να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, εγγυρότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, πάνω στα νόμιμα πλαίσια της πληροφόρησης και υπό το καθεστώς των νόμων που διέπουν τη διακίνηση πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών τρόπων και διαδικτύου στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε καμία όμως περίπτωση το Armyvoice.gr  δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται κατά συνέπεια (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη ή χρήστη, από την χρήση του ιστοτόπου.

Το Περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες παρέχονται από το Armyvoice.gr  «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνείται το Armyvoice.gr .

Σε καμία περίπτωση το Armyvoice.gr  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες και επισκέπτες του ιστοτόπου, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του ιστοτόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το Armyvoice.gr  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ιστοτόπου,  σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ή αυτές των servers που τον φιλοξενούν θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον δικό της ιστότοπο, είτε για κάποιο άλλο ιστότοπο ή ιστοσελίδα ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες και επισκέπτες Περιεχομένου του ιστοτόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών και επισκεπτών κατόπιν προσωπικής ή και συλλογικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση την δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε αστικής ευθύνης του Armyvoice.gr.

Το Armyvoice.gr  δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες και επισκέπτες θα χορηγούν στο ιστότοπο, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και Ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες και επισκέπτες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις προσδοκίες και τους περιορισμούς αυτών.

Το Armyvoice.gr  δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων ιστοσελίδων (hyperlinks) ή διαφημιστικών χώρων (banners, εφεξής καλουμένων συνολικά χάριν συντομίας ως «σύνδεσμοι»).

Οι ανωτέρω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών και χρηστών του ιστότοπου, ενώ οι ιστότοποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης των ιστοτόπων αυτών.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου τους  από το Armyvoice.gr , το οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης ή χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη.

Το Armyvoice.gr  δίνει στους χρήστες και επισκέπτες την επιλογή να δημοσιεύουν στο ιστότοπο δικό τους περιεχόμενο με τη μορφή σχολίου, ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο δημοσιευμένο σε άλλους ιστοτόπους, blogs ή ιστοσελίδες.

Το Armyvoice.gr  δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει το περιεχόμενο αυτό και δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για λάθη, παραλείψεις, προσβλητικές εικόνες, χυδαία γλώσσα ή εικόνες, πορνογραφικό ή άλλο παράνομο υλικό καθώς και απειλητικό ή δυσφημιστικό προς οποιονδήποτε υλικό στο περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες ή επισκέπτες.

Απαγορεύεται στους χρήστες και επισκέπτες να δημοσιεύουν στο ιστότοπο υλικό παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό, προσβλητικό προς το θρησκευτικό συναίσθημα ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική υπευθυνότητα ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψη του Armyvoice.gr , θα το αφαιρέσει από το ιστότοπο, χωρίς ειδοποίηση.

Οι χρήστες και επισκέπτες αναγνωρίζουν στο Armyvoice.gr  το δικαίωμα να ελέγχει και να εγκρίνει το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στον ιστότοπο.

Κάθε χρήστης ή επισκέπτης που δημοσιεύει περιεχόμενο αποδέχεται και δηλώνει πως:

  • Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει το περιεχόμενο στον ιστότοπο.
  • Το περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει ή παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
  • Απαλλάσσει το Armyvoice.gr  από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης στον ιστότοπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει.
  • Κάθε πρόσωπο που απεικονίζεται στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του.
  • Έχει όλες την άδεια για τη χρήση στο περιεχόμενο που υποβάλλει όλων των αντικειμένων / σκηνικών/ κοστουμιών που παρουσιάζονται στο περιεχόμενο.

Οι χρήστες και επισκέπτες και όχι το Armyvoice.gr  είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του ιστότοπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Εάν κάποιος χρήστης ή επισκέπτης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να ενημερώσει το Armyvoice.gr  χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας κρίνει αναγκαία προκειμένου να ενημερώσει αποδεδειγμένα τους υπευθύνους του ιστότοπου. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών, κατά το μέγιστο.Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες και επισκέπτες παραμένει ιδιοκτησία τους. Παρόλα αυτά, για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλουν οι χρήστες και επισκέπτες στους υπευθύνους του ιστότοπου για δημοσίευση ή αναπαραγωγή , αυτόματα παραχωρούν στο Armyvoice.gr  την απεριόριστη, χωρίς αντίτιμο, άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο.

Το Armyvoice.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του ιστότοπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την ανακοίνωσή τους μέσω του ιστότοπου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο κρίνει απαραίτητο.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλην ελληνικά δικαστήρια.Το Armyvoice.gr  διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη ή του επικσέπτη, καθώς και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή αντιθέσεις, ή διχογνωμίες ή και αντιρρήσεις συνολικά στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη ή του επισκέπτη.

Πολιτική χρήσης Cookies

Ο ιστότοπος www.Armyvoice.gr  χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη και εξατομικευμένη εμπειρία των επισκεπτών και χρηστών του και για την προβολή διαφημίσεων, χωρίς να αποθηκεύει αναγνωρίσιμες πληροφορίες για αυτούς.

Η χρήση των cookies (Google Analytics cookies, Google Adsense), επιτρέπει στο Armyvoice.gr , να αναγνωρίζει και να μετράει τον αριθμό των επισκεπτών και να παρακολουθεί την επισκεψιμότητα των επιμέρους ιστοσελίδων του ιστοτόπου προκειμένου να βελτιώσει βελτίωση του περιεχομένου του καθώς και την προσαρμογή του ιστοτόπου στις συνήθεις ενέργειες των επισκεπτών και χρηστών κατά τη διάρκεια της πλοήγησής τους σ’ αυτόν, καθώς και για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων. Με τον τρόπο αυτό ο ιστότοπος βελτιώνεται συνολικά και βελτιστοποιείται ο τρόπος λειτουργίας του, εξασφαλίζοντας ότι οι επισκέπτες και χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν καλύτερα, ασφαλέστερα και παραγωγικότερα σε αυτόν, μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν εύκολα αυτό που χρειάζονται και μπορούν να ρυθμίζουν και να εξατομικεύουν τις προτιμήσεις και τις συνήθειές τους κατά το χρόνο παραμονής τους ή και εκτός αυτού στον ιστότοπο.<

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης ή χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies και να επιλέγει είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση, είτε το αντίθετο, ήτοι την αποδοχή αυτών.

Η χρήση του ιστότοπου Armyvoice.gr  από  χρήστες και επισκέπτες συνεπάγεται ότι οι τελευταίοι παρέχουν την συναίνεσή τους στη χρήση cookies σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Cookies.

Αν κάποιος χρήστης ή επισκέπτης δεν συμφωνεί με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα cookies στον παρόντα ιστότοπο, θα πρέπει να ρυθμίσει ανάλογα το φυλλομέτρησή του (browser) ή να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοποarmyvoice.gr . Αν κάποιος χρήστης ή επισκέπτης απενεργοποιήσεi τα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος, αυτό μπορεί να επηρεάσει την πλοήγηση  κατά τις επισκέψεις του στον ιστότοπο www.Armyvoice.gr. Αν κάποιος χρήστης ή επισκέπτης χρησιμοποιεί διάφορες συσκευές (σταθερό οικιακό υπολογιστή, smartphone,  tablet ή φορητό υπολογιστή) θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο φυλλομετρητής (browser) σε κάθε συσκευή έχει ρυθμιστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις του αναφορικά με την Πολιτική Cookies.

Σημείωση – Ορισμός: Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών μιας ιστοσελίδας ή ενός ιστοτόπου και είναι μια τυποποιημένη μέθοδος καταγραφής των προτιμήσεων, των περιορισμών ή και των συνηθειών πλοήγησης των επισκεπτών και χρηστών της ιστοσελίδας ή του ιστοτόπου. Αναλυτική ενημέρωση για τα cookies, το ρόλο και τη σημασία τους μπορούν να βρούν οι χρήστες και επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου στο http://www.allaboutcookies.org.

Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://armyvoice.gr.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων όπως επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη “hash”) ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δει αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό μέσα στο πλαίσιο του σχολίου σας.

Πολυμέσα

Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Φόρμες Επικοινωνίας

Cookies

Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε αν ο φυλλομετρητής σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγράφει μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Αναλυτικά στοιχεία

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Αν έχετε ζητήσει επαναπροσδιορισμό συνθηματικού, η διεύθυνση IP θα περιλαμβάνεται στο email επαναπροσδιορισμού.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ’ αόριστον. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια που ακολουθούν, αντί να τα κρατάμε σε ουρά συντονισμού.

Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπο μας, αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το να μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου μπορεί επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Που θα σταλούν τα δεδομένα σας

Τα σχόλια επισκεπτών ενδέχεται να ελέγχονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας

[email protected]

Επιπλέον πληροφορίες

Το Really Simple SSL και τα πρόσθετα του Really Simple SSL δεν επεξεργάζονται καμία πληροφορία προσωπικών δεδομένων, οπότε το GDPR δεν ισχύει για αυτά τα πρόσθετα ή τη χρήση αυτών των προσθέτων στον ιστότοπό σας. Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Απορρήτου μας εδώ.

In case you’re using Google Web Fonts (default) or playing videos or sounds via YouTube or Vimeo in Slider Revolution we recommend to add the corresponding text phrase to your privacy police:

YouTube

Our website uses plugins from YouTube, which is operated by Google. The operator of the pages is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

If you visit one of our pages featuring a YouTube plugin, a connection to the YouTube servers is established. Here the YouTube server is informed about which of our pages you have visited.

If you’re logged in to your YouTube account, YouTube allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account.

YouTube is used to help make our website appealing. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of YouTube under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Our website uses features provided by the Vimeo video portal. This service is provided by Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

If you visit one of our pages featuring a Vimeo plugin, a connection to the Vimeo servers is established. Here the Vimeo server is informed about which of our pages you have visited. In addition, Vimeo will receive your IP address. This also applies if you are not logged in to Vimeo when you visit our plugin or do not have a Vimeo account. The information is transmitted to a Vimeo server in the US, where it is stored.

If you are logged in to your Vimeo account, Vimeo allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your Vimeo account.

For more information on how to handle user data, please refer to the Vimeo Privacy Policy at https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

For uniform representation of fonts, this page uses web fonts provided by Google. When you open a page, your browser loads the required web fonts into your browser cache to display texts and fonts correctly.

For this purpose your browser has to establish a direct connection to Google servers. Google thus becomes aware that our web page was accessed via your IP address. The use of Google Web fonts is done in the interest of a uniform and attractive presentation of our plugin. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

If your browser does not support web fonts, a standard font is used by your computer.

Further information about handling user data, can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and in Google’s privacy policy at https://www.google.com/policies/privacy/.

SoundCloud

On our pages, plugins of the SoundCloud social network (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, UK) may be integrated. The SoundCloud plugins can be recognized by the SoundCloud logo on our site.

When you visit our site, a direct connection between your browser and the SoundCloud server is established via the plugin. This enables SoundCloud to receive information that you have visited our site from your IP address. If you click on the “Like” or “Share” buttons while you are logged into your SoundCloud account, you can link the content of our pages to your SoundCloud profile. This means that SoundCloud can associate visits to our pages with your user account. We would like to point out that, as the provider of these pages, we have no knowledge of the content of the data transmitted or how it will be used by SoundCloud. For more information on SoundCloud’s privacy policy, please go to https://soundcloud.com/pages/privacy.

If you do not want SoundCloud to associate your visit to our site with your SoundCloud account, please log out of your SoundCloud account.

Google Web Fonts

For uniform representation of fonts, this page uses web fonts provided by Google. When you open a page, your browser loads the required web fonts into your browser cache to display texts and fonts correctly.

For this purpose your browser has to establish a direct connection to Google servers. Google thus becomes aware that our web page was accessed via your IP address. The use of Google Web fonts is done in the interest of a uniform and attractive presentation of our plugin. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

If your browser does not support web fonts, a standard font is used by your computer.

Further information about handling user data, can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and in Google’s privacy policy at https://www.google.com/policies/privacy/.