Στρατός Ξηράς Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Οι Ειδικότητες για πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ - Δείτε ανάλογα με το πτυχίο σας ποιες μπορείτε να επιλέξετε

Επιμέλεια Ιωάννα Ηλιάδη

Αγωνία έχουν χιλιάδες νέοι και οι οικογένειές τους για την επικείμενη προκήρυξη ΕΠΟΠ. Μετά και την τροποποίηση των κριτηρίων για τους τρίτεκνους, όλα δείχνουν ότι πλέον πράγματι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την πολυπόθητη δημοσίευση.

Ανάμεσα στους υποψήφιους θα είναι και χιλιάδες πτυχιούχοι. Το Armyvoice.gr θέλοντας να τους διευκολύνει στην επιλογή, κατέγραψε τις ειδικότητες των ΕΠΟΠ στον Στρατό Ξηράς ανάλογα με το εάν έχει κάποιος πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Στρατός Ξηράς Προκήρυξη ΕΠΟΠ: 47 Ειδικότητες για πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ
Στρατός Ξηράς Προκήρυξη ΕΠΟΠ: 47 Ειδικότητες για πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ

Δείτε τις ειδικότητες:

Στρατός Ξηράς Προκήρυξη ΕΠΟΠ:  Ειδικότητες για Πτυχίο AEI 

9304 Ελεγκτής εναερίου κυκλοφορίας ΑΣ (I1-Ι2) 

Πτυχίο Πανεπιστημίου ανεξαρτήτου τίτλου σπουδών ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής ή απόφοιτος Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της
Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α.).
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «πολύ καλή γνώση».

9410  Αναλυτής Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Εφοδίων Κλάσης Ι και ΙΙΙ ΕΜ (I1-Ι2)

Πτυχίο Πανεπιστημίου του τμήματος Χημείας ή Χημικών Μηχανικών ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

9459 Αναλυτής – Προγραμματιστής Η/Υ – Χειριστής μηχανογραφικών επιστρατευτικών εφαρμογών ΥΠ (I1-I2)

α. Πτυχίο Πανεπιστημίου «Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» ή «Τεχνικός Σχεδίασης και Ανάπτυξης
Ιστοσελίδων (Web Designer - Developer)».

γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ» ή «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» ή «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

9460 Τεχνικός χημικής βιομηχανίας ΥΠ (Ι1)

α. Πτυχίο Πανεπιστημίου του τμήματος Χημείας ή Χημικών Μηχανικών ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Μεταλλικών Επιφανειών» ή «Τεχνικός Επιμεταλλώσεων».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» είτε ΕΠΑ.Σ. «Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

9470 Χημικός Αναλυτής Υφασμάτων – Δερμάτων ΥΠ (Ι1-Ι2)

Πτυχίο Πανεπιστημίου του τμήματος Χημείας ή Χημικών Μηχανικών ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

9472 Αναλυτής Χημείου Πυρομαχικών ΥΠ (Ι1-Ι2)

Πτυχίο Πανεπιστημίου του τμήματος Χημείας ή Χημικών Μηχανικών ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Στρατός Ξηράς Προκήρυξη ΕΠΟΠ: 47 Ειδικότητες για πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ
Στρατός Ξηράς Προκήρυξη ΕΠΟΠ: 47 Ειδικότητες για πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ

Για να μην χάνετε τις εξελίξεις για την Προκήρυξη ΕΠΟΠ μπορείτε να εγγραφείτε στα google news κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ και αποθηκεύοντας το Armyvoice.gr στα αγαπημένα ή/και να εγγραφείτε στο Newsletter συμπληρώνοντας μόνο το e-mail σας.

Στρατός Ξηράς Προκήρυξη ΕΠΟΠ:  Ειδικότητες για AEI ή ΤΕΙ

 • 9007 Τεχνίτης ερπυστριοφόρων οχημάτων ΠΖ (I1-Ι2)
 • 9008 Τεχνίτης τηλεπικοινωνιών ΠΖ (I1-Ι2)
 • 9063 Τεχνίτης τηλεπικοινωνιών ΕΔ (I1)
 • 9105 Τεχνίτης τηλεπικοινωνιών ΤΘ (I1-Ι2)
 • 9163 Τεχνίτης ραντάρ και συστημάτων διευθύνσεως πυρός (24G) ΠΒ (I1-Ι2)
 • 9164 Τεχνίτης ουλαμού πυρός (24C) ΠΒ (I1-Ι2)
 • 9165 Τεχνίτης ερπυστριοφόρων οχημάτων ΠΒ (I1-Ι2)
 • 9169 Τεχνίτης τηλεπικοινωνιών ΠΒ (I1-Ι2)
 • 9204 Τεχνίτης τηλεπικοινωνιών ΜΧ (I1-Ι2)
 • 9229 Σκαπανέας – Πολιτικός μηχανικός ΜΧ (Ι1-Ι2)
 • 9230 Σκαπανέας – Τοπογράφος μηχανικός ΜΧ (Ι1-Ι2)
 • 9253 Τεχνίτης τηλεπικοινωνιών ΔΒ (I1-Ι2)
 • 9306 Τεχνίτης τηλεπικοινωνιών ΑΣ (I1-Ι2)
 • 9312 Μηχανοσυνθέτης Α/Φ ΑΣ (I1)
 • 9351 Τεχνίτης οχημάτων και σκαφών ΤΧ (I1-Ι2)
 • 9352 Τεχνίτης ερπυστριοφόρωνοχημάτων ΤΧ (I1-Ι2)
 • 9359 Τεχνίτης μηχανημάτων ελέγχου πυρός – κλιματιστικών & ραντάρ αναγνώρισης Κ/Β ΧΩΚ ΤΧ (I1)
 • 9361 Τεχνίτης ηλεκτρονικός συστημάτων OSA-AK ΤΧ (I1)
 • 9362 Τεχνίτης ραντάρ OSA-AK ΤΧ (I1)
 • 9363 Τεχνίτης ραντάρ Κ/Β ΧΩΚ ΤΧ (I1)
 • 9364 Μηχανοσυνθέτης Α/Φ ΤΧ (I1)
 • 9365 Τεχνίτης συστημάτων Α/Φ-Ε/Π ΤΧ (I1)
 • 9367 Τεχνίτης ηλεκτρικών συστημάτων & οργάνων Α/Φ ΤΧ (I1)
 • 9369 Τεχνίτης MLRS ΤΧ (I1)
 • 9370 Τεχνίτης εκτοξευτή Α/Α συστημάτων TOR-M1 ΤΧ (I1)
 • 9408 Τεχνολόγος πετρελαιολιπαντικών ΕΜ (I1)
 • 9409 Τεχνολόγος τροφίμων ΕΜ (I1)
 • 9466 Τεχνίτης δικτύων και συστημάτων Η/Υ ΥΠ (Ι1-Ι2)
 • 9565 Κοινωνικού λειτουργού - Κοινωνιολόγου ΥΓ (I1-I2)
 • 9568 Νηπιαγωγός - Διοικητικός ΥΓ (I1-I2)
 • 9569 Βοηθός νηπιαγωγού – Διοικητικός ΥΓ (I1-I2)
 • 9601 Οδηγός οχήματος χειριστής κινητού κόμβου ΣΔΕΠ ΕΠ (I1)
 • 9602 Τεχνίτης δικτύων συστημάτων Η/Υ ΕΠ (I1-Ι2)
 • 9650 Τοπογράφος μηχανικός ΓΕ (I1-I2)
 • 9654 Αναλυτής – προγραμματιστής Η/Υ ΓΕ (I1-I2)
 • 9701 Χειριστής πνευστών ξύλινων μουσικών οργάνων ΜΣ (Ι1-Ι2)
 • 9702 Χειριστής πνευστών χάλκινων μουσικών οργάνων ΜΣ (Ι1-Ι2)
 • 9703 Χειριστής κρουστών μουσικών οργάνων ΜΣ (Ι1-Ι2)
 • 9704 Χειριστής εγχόρδων μουσικών οργάνων ΜΣ (Ι1-Ι2)
 • 9705 Χειριστής μικτών μουσικών οργάνων ΜΣ (Ι1-Ι2)
Στρατός Ξηράς Προκήρυξη ΕΠΟΠ: 47 Ειδικότητες για πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ
Στρατός Ξηράς Προκήρυξη ΕΠΟΠ: 47 Ειδικότητες για πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ

Ειδικότητες για πτυχίο ΤΕΙ

  • 9009 Τεχνίτης οπλισμού ΠΖ (I1-Ι2)
  • 9010 Τεχνίτης Α-Τ Κ/Β βλημάτων ΠΖ (I1-Ι2)
  • 9054 Τεχνίτης τροχοφόρων οχημάτων ΕΔ (I1)
  • 9060 Ηλεκτροτεχνίτης οχημάτων ΕΔ (I1)
  • 9061 Τεχνίτης ηλεκτροοπτικών οργάνων ΕΔ (I1)
  • 9062 Τεχνίτης οπλισμού ΕΔ (I1)
  • 9064 Τεχνίτης σκαφών ΕΔ (I1)
  • 9106 Τεχνίτης πύργου ερπυστριοφόρων οχημάτων – αρμάτων ΤΘ (I1)
  • 9107 Τεχνίτης σκάφους ερπυστριοφόρων οχημάτων - αρμάτων ΤΘ (I1)
  • 9108 Τεχνίτης τροχοφόρων οχημάτων ΤΘ (I1-Ι2)
  • 9166 Τεχνίτης τροχοφόρων οχημάτων ΠΒ (I1-Ι2)
  • 9167 Ηλεκτροτεχνίτης ερπυστριοφόρων οχημάτων ΠΒ (I1-Ι2)
  • 9168 Ηλεκτροτεχνίτης τροχοφόρων οχημάτων ΠΒ (I1-Ι2)
  • 9170 Μηχανουργός πυροβόλων ΠΒ (I1-Ι2)
  • 9171 Τεχνίτης συντηρητής μετεωρολογικών μηχανημάτων ΠΒ (I1-Ι2)
  • 9205 Τεχνίτης οπλισμού ΜΧ (I1-Ι2)
  • 9208 Ηλεκτροτεχνίτης οχημάτων ΜΧ (I1-Ι2)
  • 9209 Τεχνίτης οχημάτων ΜΧ (I1-Ι2)
  • 9214 Σκαπανέας - Ηλεκτρολόγος MX (I1-Ι2)
  • 9256 Τεχνίτης τροχοφόρων οχημάτων ΔΒ (I1-Ι2)
  • 9301 Τεχνίτης οχημάτων ΑΣ (I1)
  • 9302 Ηλεκτροτεχνίτης οχημάτων ΑΣ (I1-Ι2)
  • 9303 Τεχνίτης οπλισμού – σωστικών μέσων ΑΣ (I1-Ι2)
  • 9350 Τεχνίτης τηλεπικοινωνιακών και οπτικοηλεκτρικών συστημάτων ΤΧ (I1)
  • 9353 Τεχνίτης πυροβόλων ΤΧ (I1)
  • 9355 Ηλεκτροτεχνίτης οχημάτων ΤΧ (I1-Ι2)
  • 9356 Τεχνίτης Α-Τ οπλικών συστημάτων ΤΧ (I1)
  • 9357 Τεχνίτης Α/Α οπλικών συστημάτων ΤΧ (I1)
  • 9358 Τεχνίτης ηλεκτρονικών και λοιπών συστημάτων ελέγχου πυρός ΤΧ (I1)
  • 9360 Τεχνίτης μηχανοϋδραυλικών συστημάτων και μέσων παροχής ισχύος Κ/Β ΧΩΚ ΤΧ
   (I1)

Για να μην χάνετε τις εξελίξεις για την Προκήρυξη ΕΠΟΠ μπορείτε να εγγραφείτε στα google news κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ και αποθηκεύοντας το Armyvoice.gr στα αγαπημένα

Στρατός Ξηράς ορκομωσία εσσο νοεμβρίου
Στρατός Ξηράς Προκήρυξη ΕΠΟΠ: 47 Ειδικότητες για πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • 9368 Τεχνίτης οπλισμού ΤΧ (I1)
 • 9402 Τεχνίτης – Ηλεκτροτεχνίτης οχημάτων ΕΜ (I1-Ι2)
 • 9405 Χειριστής μηχανημάτων - Μηχανοτεχνίτης – Ηλεκτροτεχνίτης εγκαταστάσεων καυσίμων ΕΜ (I1)
 • 9411 Βοηθός Λογιστηρίου – Διαχειριστής Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στρατιωτικού Πρατηρίου ΕΜ (I1-Ι2)
 • 9451 Τεχνίτης τροχοφόρων οχημάτων ΥΠ (I1-Ι2)
 • 9452 Ηλεκτροτεχνίτης οχημάτων ΥΠ (I1-Ι2)
 • 9462 Κλωστοϋφαντουργός ΥΠ (Ι1-Ι2)
 • 9468 Ράφτης στρατιωτικού εργοστασίου ΥΠ (Ι1-Ι2)
 • 9550 Τεχνίτης τροχοφόρων οχημάτων ΥΓ (I1-I2)
 • 9551 Ηλεκτροτεχνίτης τροχοφόρων οχημάτων ΥΓ (I1-Ι2)
 • 9558 Βοηθός ακτινολογικού εργαστηρίου ΥΓ (I1-I2)
 • 9559 Βοηθός μικροβιολογικού εργαστηρίου ΥΓ (I1-I2)
 • 9566 Φυσιοθεραπευτής ΥΓ (I1-I2)
 • 9567 Βρεφοκόμος - Διοικητικός ΥΓ (I1-I2)
 • 9601 Οδηγός οχήματος χειριστής κινητού κόμβου ΣΔΕΠ ΕΠ (I1)
 • 9602 Τεχνίτης δικτύων συστημάτων Η/Υ ΕΠ (I1-Ι2)
 • 9651 Τεχνίτης γραφικών τεχνών ΓΕ (I1-I2)
 • 9652 Hλεκτρολόγος ΓΕ (I1-I2)
 • 9653 Φροντιστής διαχειριστής ΓΕ (I1-I2)
 • 9655 Φωτογράφος ΓΕ (I1-I2)
 • 9701 Χειριστής πνευστών ξύλινων μουσικών οργάνων ΜΣ (Ι1-Ι2)
 • 9702 Χειριστής πνευστών χάλκινων μουσικών οργάνων ΜΣ (Ι1-Ι2)
 • 9703 Χειριστής κρουστών μουσικών οργάνων ΜΣ (Ι1-Ι2)
 • 9704 Χειριστής εγχόρδων μουσικών οργάνων ΜΣ (Ι1-Ι2)
 • 9705 Χειριστής μικτών μουσικών οργάνων ΜΣ (Ι1-Ι2)
 • 9750 Επιμελητής χρηματικού Ο (Ι1-Ι2)