Από το Βυζάντιο στην επανάσταση 1821: Πώς «γεννήθηκαν» οι Κλέφτες

Από το Βυζάντιο στην επανάσταση 1821: Πώς «γεννήθηκαν» οι Κλέφτες

Από το Βυζάντιο στην επανάσταση 1821: Πώς «γεννήθηκαν» οι Κλέφτες και τα άτακτα στρατιωτικά σώματα των Ελλήνων Γράφει ο Π. Κακαλέτρης στο περιοδικό Στρατιωτική Ιστορία Στους...