Διαφήμιση
Home ΧΡΗΣΙΜΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2020: Αποτελέσματα για προσλήψεις στο Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΣΕΠ 7Κ/2020: Αποτελέσματα για προσλήψεις στο Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΣΕΠ 7Κ/2020: Εκδόθηκαν σήμερα τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 22 προσλήψεις προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 38/23-9-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Διαφήμιση

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 10 Ιουλίου 2021 έως και την πάροδο της 19ης Ιουλίου 2021, ημέρας Δευτέρας.

Προσωρινά αποτελέσματα (Προτείνεται το άνοιγμα του αρχείου με Mozilla Firefox)

Διαφήμιση