ΕΠΟΠ 2021: Πλήρης αδιαφάνεια στα αποτελέσματα – Τι λέει ο αναπληρωτής τομεάρχης άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τσίπρας στο Armyvoice.gr

Οι πολλές διαμαρτυρίες υποψήφιων ΕΠΟΠ για μη καταμέτρηση των μορίων τους αλλά και το γεγονός ότι στην προκήρυξη αναφέρεται πως δεν γίνονται ενστάσεις στα αποτελέσματα, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η προκήρυξη ΕΠΟΠ είναι αδιαφανής.

Το γεγονός είχε επισημάνει το Armyvoice.gr ήδη από την ανακοίνωση της προκήρυξης, αλλά ουδείς ενδιαφέρθηκε να κάνει έλεγχο.

Έτσι περάσαμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση κατάλληλων και ακατάλληλων ΕΠΟΠ και μοριοδότησης, χωρίς ποτέ να ανακοινωθούν πίνακες όπως γίνεται στο ΑΣΕΠ. Και μάλιστα με έμφαση στο γεγονός ότι η προκήρυξη αναφέρει ότι δεν μπορεί να γίνουν ενστάσεις.

Ο συνδυασμός των δυο γεγονότων δείχνει ότι ενδέχεται να έχει υπάρξει «μαγείρεμα» των αποτελεσμάτων και ουσιαστικά αποτρέπει τους υποψήφιους να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Οι υποψήφιοι που θεωρούν ότι δεν έχουν προσμετρηθεί τα μόριά τους έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν να μάθουν όχι μόνο τον τρόπο που υπολογίστηκαν, αλλά να μάθουν τα μόρια των άλλων συνυποψηφίων τους που προκρίθηκαν μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Το θέμα που έχει προκύψει σχολίασε στο Armyvoice.gr και ο αναπληρωτής τομεάρχης άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνέντευξης για θέματα του προσωπικού, η οποία και θα δημοσιευτεί το Σαββατοκύριακο.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Τσίπρας έθιξε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την απαξίωση του ΑΣΕΠ και δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ασχοληθεί με το ειδικό πρόβλημα της προκήρυξης.

 

Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες του Armyvoice.gr αρκετοί υποψήφιοι αναμένεται να προσβάλλουν συλλογικά την προκήρυξη, διεκδικώντας διαφάνεια.

Ο γνωστός δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης, παραθέτει στο Armyvoice.gr μια σειρά από νόμους και αποφάσεις που έχουν ληφθεί για παρόμοιες περιπτώσεις διαγωνισμών και μας εξηγεί:

Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1599/1986 και του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 οι οποίες στηρίζονται στα άρθρα 5Α παρ. 1, 9Α και 10 παρ. 1 και 3 του Συντάγματος, θεσπίζεται σαφής υποχρέωση της Διοίκησης να διασφαλίσει την πρόσβαση στα έγγραφα των διοικητικών υπηρεσιών, κατ’ επιταγή της συνταγματικής αρχής της φανερής δράσεως της διοικήσεως, όταν οι αιτούντες επικαλούνται ειδικό έννομο συμφέρον, όπως το δικαίωμά τους να προσφύγουν στη δικαιοσύνη εντός ορισμένων προθεσμιών.

Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2472/1997 επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, όταν –μεταξύ άλλων– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει τρίτος και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών.

ΕΠΟΠ 2017: Πλήρης αδιαφάνεια στα αποτελέσματα - Τι λέει ο Γ. Τσίπρας
ΕΠΟΠ 2017: Πλήρης αδιαφάνεια στα αποτελέσματα – Τι λέει ο Γ. Τσίπρας

Ως «επεξεργασία», κατά την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 2 περ. δ’ του Ν. 2472/1997, νοείται και κάθε εργασία που πραγματοποιείται από το Δημόσιο, με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, κλπ.

Τα ζητήματα χορήγησης αντιγράφων πινάκων κατάταξης υποψηφίων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας σε αιτούντες τους πίνακες αυτούς υποψηφίους, που επικαλούνται ειδικό έννομο συμφέρον (το δικαίωμά τους να προσφύγουν στη δικαιοσύνη εντός ορισμένων προθεσμιών), έχουν από καιρό επιλυθεί με αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Συνηγόρου του Πολίτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΕΠΟΠ 2021: Τι μπορούν να κάνουν όσοι βρήκαν λάθη στην μοριοδότηση

Ειδικότερα:

Σύμφωνα με το Αρ. πρωτ. 2559/14-12-2001 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού: «Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 ε του Ν. 2472/97, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, όταν αυτή είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο τρίτος στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες τους.

Οι πιο πάνω προϋποθέσεις πληρούνται όταν επιλαχών υποψήφιος ζητεί στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, επιτυχόντες ή επιλαχόντες, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα του προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία».

ΕΠΟΠ 2021: Από σήμερα Τρίτη «1 Ιουνίου και μετά» τα αποτελέσματα
ΕΠΟΠ 2017: Πλήρης αδιαφάνεια στα αποτελέσματα – Τι λέει ο Γ. Τσίπρας

Σύμφωνα με το Αρ. πρωτ. 14362/01/2.1/12-12-2001 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού: «…. υπάρχει σαφής υποχρέωση της διοίκησης να διασφαλίσει την πρόσβαση και μάλιστα με χορήγηση αντιγράφων, καθώς οι αιτούντες και ενδιαφερόμενοι επικαλούνται το ειδικό έννομο συμφέρον τους να προσφύγουν στην δικαιοσύνη εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. …. η χορήγηση αντιγράφων δεν αντίκειται στις διατάξεις του ν. 2472/97».

Σύμφωνα με το Αρ. πρωτ. 14362/01/2.1/22-1-2002 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού: «…..Ο μεγάλος αριθμός των αναγραφομένων, τον οποίο επικαλείσθε, δεν σχετίζεται με σχετική υποχρέωση ενημέρωσης των ίδιων των αναγραφομένων, διότι τέτοια υποχρέωση δεν θεσπίζεται στο νόμο.

Συγκεκριμένα, εφόσον εκ του νόμου (ν. 2690/99) προβλέπεται η πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα διοικητικά έγγραφα, άρα και στους σε πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων διαγωνισμού του Δημοσίου, οι αναγραφόμενοι σε αυτούς τεκμαίρεται ότι γνωρίζουν την εκ του νόμου δυνατότητα πρόσβασης οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου σε αυτά, άγνοια νόμου δεν συγχωρείται και συνεπώς δεν απαιτείται ειδική ενημέρωση τους. ….. η χορήγηση αντιγράφων των πινάκων αποτελεί μεν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα άρθρα 2 στ. α και 4 του ν. 2472/97, πλην όμως επιτρεπτή επεξεργασία, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου ….Έτσι, η συγκατάθεση, των αναγραφομένων στους πίνακες δεν απαιτείται, καθώς επιβάλλεται, εν προκειμένω, η χορήγηση των πινάκων από το ν. 2690/99. …..».

ΕΠΟΠ 2017: Πλήρης αδιαφάνεια στα αποτελέσματα - Τι λέει ο Γ. Τσίπρας
ΕΠΟΠ 2017: Πλήρης αδιαφάνεια στα αποτελέσματα – Τι λέει ο Γ. Τσίπρας

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 25830/27-9-2011 Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη: «6. ….Με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίζεται ρητή υποχρέωση της Διοίκησης να διασφαλίζει την πρόσβαση στα έγγραφα, που τηρούνται στις διοικητικές υπηρεσίες και να παρέχει τις πληροφορίες που διαθέτει, σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα, στους αιτούντες που επικαλούνται έννομο συμφέρον. Η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας προϋποθέτει προηγούμενη πληροφόρηση. 7. Ακολούθως, συνάγεται η υποχρέωση των δημοσίων υπηρεσιών να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την ενημέρωση του αιτούντος σχετικά με στοιχεία που αποδεικνύουν το προστατευόμενο δικαίωμα του. Η υποχρέωση των δημοσίων υπηρεσιών αίρεται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθ. 5 παρ. 3 ν. 2690/1999 (απόρρητα, στοιχεία αφορώντα ιδιωτική ή προσωπική ζωή τρίτων, ή όταν παρακωλύεται η δικαστική κ.λπ. έρευνα), καθώς και όταν το έγγραφο που ζητείται, δεν υπάρχει στην υπηρεσία, αλλά πρέπει να γίνει εκ μέρους της υπηρεσίας έρευνα, συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, που απαιτούν χρονοβόρες αναζητήσεις, που κωλύουν την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. (ΝΣΚ 259/2003).

Ουδόλως δε, παρεμποδίζεται το αίτημα χορήγησης των αιτηθέντων πινάκων από τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενόψει της πάγιας θέσης της ΑρχΠρΔΠρΧ και κατ’ εφαρμογήν του άρθ. 5 παρ. 2 περ. ε’ ν. 2472/1997 περί θεμιτής επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για την ικανοποίηση υπέρτερου συμφέροντος. …..».