Αναβολή στράτευσης και Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ - Τι ισχύει σήμερα για όσους επιθυμούν να πάρουν αναβολή λόγω σπουδών εξ' αποστάσεως

Σύμφωνα με την Στρατολογία, αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών δικαιούσαι εφόσον είσαι μαθητής ή σπουδαστής:

  • α. Λυκείων ή σχολείων δεύτερης ευκαιρίας ή Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του εικοστού πρώτου (21ου) έτους (έτος γεν. + 20)
  • β. ΙΕΚ ή σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εσπερινών λυκείων ή μαθητής «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» των ΕΠΑΛ ή Σ.Ε.Κ και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του εικοστού τέταρτου (24ου) έτους (έτος γεν. + 23)
  • γ. Ανώτερης ή ανώτατης σχολής για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του εικοστού όγδοου (28ου) έτους (έτος γεν. + 27)
  • δ. Για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του τριακοστού πρώτου (31ου) έτους (έτος γεν. + 30).
Αναβολή στράτευσης και Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ - Τι ισχύει σήμερα
Αναβολή στράτευσης και Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ - Τι ισχύει σήμερα

Με βάση αυτό, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ, δίνει αναβολή στράτευσης σε όσους εγγραφούν ως ως σπουδαστές στα τμήματά του.

Όμως προσοχή: Αυτό ισχύει για όσους δεν έχουν παρουσιαστεί σε στρατόπεδο για να εκπληρώσουν τη θητεία τους. Σε όσους δηλαδή τελειώνουν το λύκειο και εγγράφονται στο πανεπιστήμιο κατ' ευθείαν.

Οι νέοι που έχουν ξεκινήσει την στρατιωτική τους θητεία, εφόσον εγγραφούν στο ΕΑΠ, δεν δικαιούνται να διακόψουν την θητεία τους και να πάρουν αναβολή λόγω σπουδών.