Στρατιωτικοί δικαστές εγκαλούν ΥΕΘΑ Νίκο Παναγιωτόπουλο για απραξία - Στέλνουν από τον Άννα στον Καϊάφα την εφαρμογή της συνταγματικής μεταρρύθμισης

Την προβληματική πρακτική που ακολουθεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην Βουλή με τις απαντήσεις που δίνει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο έχουμε επισημάνει πολλές φορές στο Armyvoice.gr.

Μέχρι τώρα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έριχνε την υπευθυνότητα στον υπουργό Οικονομικών για το γεγονός ότι δεν προχωράει κανένα θέμα σε όφελος του προσωπικού. Πλήν όμως όπως αποδείχθηκε οι αιτιάσεις του ήταν μη αληθείς.

Τώρα το σενάριο επαναλαμβάνεται με τον υπουργό Δικαιοσύνης αυτή την φορά, στον οποίο επιχειρεί το υπουργείο Άμυνας να μεταθέσει την ευθύνη για την καθυστέρηση της εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου για την Στρατιωτική Δικαιοσύνη.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από τις διαφορετικές απαντήσεις που έδωσαν από τη μια ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και από την άλλη ο υπουργός Δικαιοσύνης για το ίδιο θέμα.

Ο μεν υπουργός άμυνας επιχείρησε να δημιουργήσει εντυπώσεις ότι υπάρχει έχει ξεκινήσει η διαδικασία και βρίσκονται σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης για να προχωρήσει, το δε υπουργείο Δικαιοσύνης τον διέψευσε, λέγοντας ουσιαστικά, ότι είναι θέμα αρμοδιότητας του άμυνας και δεν ανακατεύεται.

Επιπλέον ο υπουργός αρνείται σχεδόν εμμονικά να συναντηθεί με την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.

Αναγκάζονται κι αυτοί και στέλνουν επιστολή προς τον ΥΕΘΑ Νίκο Παναγιωτόπουλο, η οποία αποκαλύπτει το παιοχνίδι σε διπλό ταμπλό που οδηγεί στην απραξία.

Στρατιωτικοί δικαστές εγκαλούν ΥΕΘΑ Νίκο Παναγιωτόπουλο για απραξία
Στρατιωτικοί δικαστές εγκαλούν ΥΕΘΑ Νίκο Παναγιωτόπουλο για απραξία

Δείτε τι του γράφουν:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της από 08-12-2020 επιστολής μας, με την οποία είχαμε αιτηθεί συνάντηση προκειμένου να σας εκφράσουμε τις θέσεις μας σχετικά με την ψήφιση του εφαρμοστικού του Συντάγματος νόμου, κατόπιν της αναθεώρησης του άρθρου 96 παρ. 5 αυτού, επαναφέρουμε το σχετικό αίτημά μας, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εξελίξεων, καθόσον ουδέποτε λάβαμε κάποια σχετική απάντηση, όπως ευλόγως θα αναμέναμε.

Ειδικότερα, ύστερα και από κατάθεση ερώτησης στη Βουλή, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου της κυβέρνησης, από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία ζητούσαν από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης να πληροφορηθούν τους λόγους, για τους οποίους δεν έχει κινηθεί ακόμα η διαδικασία νομοθέτησης του σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης

καθώς και αν προτίθενται στο αμέσως προσεχώς διάστημα να αναλάβουν την υποχρεωτική εκ του Συντάγματος και επιτακτικά αναγκαία νομοθετική πρωτοβουλία,

το ΥΠΕΘΑ/Γρ. Νομοθετικής Πρωτοβουλίας/Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου απάντησε, την 11-02-2021, ότι κατά την παρούσα φάση συνεργάζεται με το συναρμόδιο και συνερωτώμενο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα που έχουν ανακύψει, ώστε στη συνέχεια να αναληφθεί η ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία για το θέμα,

ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης απάντησε, την αμέσως επόμενη ημέρα, ότι η πρωτοβουλία νομοθέτησης ανήκει στο συνερωτώμενο Υπουργό Εθνικής Άμυνας και δήλωσε την ετοιμότητά του για κάθε αναγκαία συνεργασία επί των θεμάτων αυτών, μη επιβεβαιώνοντας έτσι ότι υφίσταται οιαδήποτε συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ προς την κατεύθυνση ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Στρατιωτικοί δικαστές εγκαλούν ΥΕΘΑ Νίκο Παναγιωτόπουλο για απραξία
Στρατιωτικοί δικαστές εγκαλούν ΥΕΘΑ Νίκο Παναγιωτόπουλο για απραξία

Κατόπιν των ανωτέρω και πριν την εκδήλωση οιασδήποτε πρωτοβουλίας της Ένωσής μας προς πάσα κατεύθυνση, σας εκφράζουμε τον προβληματισμό και την ανησυχία μας για τη διαφαινόμενη στασιμότητα αλλά και τις εύλογες απορίες μας για τους λόγους που ως σήμερα δεν έχει διευθετηθεί η τόσο σημαντική και χρονίζουσα θεσμική εκκρεμότητα, με τρόπο πλήρως συμβατό προς τις επιταγές του Συνταγματικού νομοθέτη, η ρητή βούληση του οποίου παραμένει ανενεργός για απαράδεκτα μακρύ χρονικό διάστημα.

Οφείλουμε δε στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι η ανάληψη της σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας έχει ήδη προαναγγελθεί στο πλαίσιο του ΕΣΚΥΠ 2021 της Προεδρίας της Κυβέρνησης/Γεν. Γραμματεία Συντονισμού, με ορίζοντα υλοποίησης την αρχή του τρέχοντος έτους, και επαναφέρουμε το αίτημά μας για άμεση συνάντησή μας, προκειμένου να λάβουμε σχετική ενημέρωση επί των ανωτέρω θεμάτων και να σας εκφράσουμε τις θέσεις και απόψεις μας.
Με ιδιαίτερη τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σωτήριος Κύρκος Ιωάννα Μωραϊτίδου
Στρατ. Δικαστής Α’ Στρατ. Δικαστής Β’