ΠΟΕΣ σε Αρχηγό ΓΕΑ: Ανακαλέστε την πειθαρχική ποινή που επιβάλλατε σε στρατιωτικό συνδικαλιστή – Είναι «remake» από τα παλιά

Το νόμιμο δικαίωμα των στρατιωτικών να συνδικαλίζονται προασπίζεται η ΠΟΕΣ, καλώντας σήμερα με επιστολή της τον Αρχηγό ΓΕΑ να ανακαλέσει την πειθαρχική ποινή που επέλαβε σε συνδικαλιστή, εγκαταλειποντας ουσιαστικά τον ρόλο του Αρχηγού υποδυόμενος ουσιαστικά στον ρόλο του αρχισυνδικαλιστή.

Η ΠΟΕΣ υνεπνθυμίζει και ανάλογη περίπτωση στο παρελθόν που η ποινή είχε ακυρωθεί από τη Δικαιοσύνη και καλεί τον Αρχηγό ΓΕΑ να μην κάνει τα ίδια λάθη.

Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρει:

Με έκπληξη αναγνώσαμε, το από 15.2.2021 άρθρο της ιστοσελίδας Armyvoice.gr, με τίτλο: «Ο Α/ΓΕΑ σε ρόλο …συνδικαλιστή: Πειθαρχική δίωξη κατά στελέχους», σχετικά με πειθαρχικό έλεγχο και εν τέλει επιβολή πειθαρχικής ποινής σε συνάδελφό μας στρατιωτικό συνδικαλιστή, για συνδικαλιστική δραστηριότητά του.

Η υπόψη πειθαρχική δίωξη επανέφερε στη μνήμη μας παρελθούσα πειθαρχική διαδικασία, που εκκίνησε από τον τότε Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, σε βάρος του (τότε και νυν) Προέδρου της Π.Ο.Ε.Σ., για συνδικαλιστική του δραστηριότητα,

η οποία (πειθαρχική διαδικασία) παρά την ιεραρχική προσφυγή του εγκαλουμένου Προέδρου μας, ακυρώθηκε πανηγυρικά πρώτα από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ελλείψει πειθαρχικής δικαιοδοσίας του και μετά από τη Διοίκηση, ως οφειλόταν.

Με το παρόν δελτίο τύπου μας δηλώνουμε την πλήρη συμπαράστασή μας στον πειθαρχικώς διωκόμενο συνάδελφό μας στρατιωτικό συνδικαλιστή και καλούμε τον κ. Α/ΓΕΑ να επανεξετάσει την ασκηθείσα πειθαρχική δίωξη

και αφού λάβει υπόψη του το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει πλέον τον στρατιωτικό συνδικαλισμό και την πλήρη προστασία που δίδει στους στρατιωτικούς συνδικαλιστές έναντι κάθε είδους δίωξης, λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης, να άρει την ποινή και να θέσει τον σχηματισθέντα πειθαρχικό φάκελο στο αρχείο.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2021

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης

Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)

6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Κατσανεβάκης Ιωάννης

Επισμηναγός (ΥΑΔ)

6983503514