Προσφυγικό: €1,2 εκ σε νεοσύστατη «γαλάζια» ΜΚΟ Ερώτηση Γιώργου Καμίνη από το ΚΙΝΑΛ στον υπουργό μετανάστευσης Νότη Μηταράκη

Εύλογα ερωτήματα προκαλεί η απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να χορηγήσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ σε ΜΚΟ που συνεστήθη μόλις το Σεπτέμβριο. Η χρηματοδότηση αφορά δράσεις μέχρι το τέλος του 2020, μόλις δηλαδή που καλύπτει 3 μήνες.

Η εν λόγω ΜΚΟ προσπαθεί μέσα από διαδοχικές οβιδιακές νομικές μεταμορφώσεις να αποκρύψει την ακροδεξιά καταγωγή της, τους δεσμούς της με το κυβερνών κόμμα και την πλήρη έλλειψη εμπειρίας στο προσφυγικό.

Το θέμα φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του ο Τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Καμίνης, καταθέτοντας σειρά καίριων ερωτημάτων για τη συγκεκριμένη ΜΚΟ.

Πρόκειται για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (με την επωνυμία Hopeland), η οποία αναλαμβάνει εφεξής ευθύνη για τη στέγαση, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και τελικά την κοινωνική ένταξη περίπου 1000 αιτούντων άσυλο, όταν αυτή τη στιγμή έχει μόλις δύο εταίρους και άγνωστο αριθμό μελών. Φέρεται δε να ιδρύθηκε στις 22/9/2020, ως μετεξέλιξη παλαιότερης ΑΜΚΕ, με εντελώς διαφορετικό, “εθνικού” περιεχομένου, αντικείμενο.

Τα περισσότερα μέλη της ανήκαν σε δημοτική παράταξη, του υποψηφίου Δημάρχου, που ήταν υποψήφια το 2019 στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. Ο τελευταίος, Αλέξανδρος Αρβανιτάκης, έχει διατελέσει εκπρόσωπος Τύπου στο ακροδεξιό κόμμα “Νέα Δεξιά” του Φαήλου Κρανιδιώτη, το οποίο έχει επανειλημμένα καταφερθεί κατά του προγράμματος ΕΣΤΙΑ.

Η συγκεκριμένη ΑΜΚΕ δεν καλύπτει καν τις προϋποθέσεις που η ίδια η κυβέρνηση είχε ορίσει μέσω του πολυδιαφημισμένου Μητρώου των ΜΚΟ (για παράδειγμα απολογισμός έργου 2 ετών, ύπαρξη ιστοσελίδας, κτλ), είναι άγνωστο εάν έχει εγγραφεί στο Μητρώο, ενώ υπέβαλε αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ μόλις 7 ημέρες μετά την ουσιαστική σύστασή της.

Μάλιστα το Υπουργείο προέβη σε αλλεπάλληλες τροποποιήσεις της αρχικής πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ. Με τις τροποποιήσεις αυτές διαγράφεται μεγάλο μέρος των αυστηρών προϋποθέσεων εγγραφής στο Μητρώο ΜΚΟ που η ίδια η Κυβέρνηση θορυβωδώς είχε καθιερώσει με ένα νόμο και δυο υπουργικές αποφάσεις.

Ο Γιώργος Καμίνης έκανε την εξής δήλωση, με την αφορμή της κατάθεσης της ερώτησης:

“Αφού επί μήνες η κυβέρνηση προέβη σε ένα κυνήγι μαγισσών κατά των ΜΚΟ συλλήβδην, έρχεται τώρα να υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές, δημιουργώντας ΜΚΟ “φαντάσματα” τις οποίες και προικοδοτεί με εκατομμύρια ευρώ.

Τέτοιες πρακτικές υπονομεύουν εν τη γενέσει του το σημαντικό έργο της στέγασης των αιτούντων άσυλο. Αναδεικνύουν επίσης την υποκρισία του Υπουργείου: κακές ΜΚΟ ήταν όσες ασχολούνταν μέχρι τώρα με το προσφυγικό. Οι “δικές μας” μπορούν να λειτουργούν, αφού προηγουμένως αλλάξουμε τους κανόνες που οι ίδιοι καθιερώσαμε”.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς: τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου

 

Θέμα: «Ζητήματα αξιοπιστίας και διαφάνειας στην επιχορήγηση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (ΑΜΚΕ) HOPELAND για την υλοποίηση του έργου ESTIA ΙΙ»

Κύριε Υπουργέ,

Τη 19η.10.2020 αναρτήθηκε στη Διαύγεια η με αριθ. πρωτ. 2138 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτική Πολιτικής, με θέμα «Ένταξη της ΔΡΑΣΗΣ Επιχορήγηση Ν.Π. HOPELAND ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την υλοποίηση του έργου ESTIA ΙΙ Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» με Κωδικό ΟΠΣ 5072555, από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Στην απόφαση επισυνάπτεται η σχετική συμφωνία επιδότησης δράσης, υπογεγραμμένη από τον Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής και την ΑΜΚΕ HOPELAND. Hμερομηνία έναρξης της Δράσης ορίζεται η 15.10.2020 και ημερομηνία λήξης η 31.12.2020. Η δημόσια δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 1.137.224,10 ευρώ.

Φυσικό αντικείμενο της Δράσης είναι η παροχή στέγασης και συνοδευτικών της στέγασης υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία. Η δράση αφορά τη λειτουργία δώδεκα (12) μονάδων στέγασης και ειδικότερα νέων κτιρίων, έντεκα (11) εκ των οποίων στην Περιφέρεια Αττικής με δυναμικότητα εννιακοσίων πενήντα δύο (952) θέσεων και ενός (1) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με δυναμικότητα πενήντα (50) θέσεων. Η συνολική δυναμικότητα των κτιρίων ανέρχεται στις χίλιες δύο (1002) θέσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Η ΑΜΚΕ HOPELAND θα παρέχει επίσης πλήθος υπηρεσιών όπως: α) ψυχοκοινωνική στήριξη, β) συνοδεία στις υπηρεσίες όταν είναι απαραίτητο, γ) βοήθεια στην ενσωμάτωση μέσω της ανάπτυξης σχεδίων ενσωμάτωσης και παραπομπής των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες ενσωμάτωσης και ενδυνάμωσης, δ) υπηρεσίες διερμηνείας, ε) φύλαξη των μονάδων φιλοξενίας κατά τις νυχτερινές ώρες, στ) παροχή σίτισης για τις θέσεις του προγράμματος που δεν διαθέτουν κατάλληλη υποδομή για την παρασκευή γευμάτων από τους ωφελούμενους ,και ζ) παροχή καθαριότητας και υγιεινής των κοινόχρηστων χώρων της μονάδας.

Από την ως άνω απόφαση προκύπτουν επίσης ότι:

Στις 17.06.2020 έγινε η πρόσκληση της Υπεύθυνης Αρχής για την υποβολή των σχετικών προτάσεων. Η πρόσκληση τροποποιήθηκε δύο φορές, στις 16.07.2020 και 15.09.2020.

Δύο εβδομάδες μετά την τελευταία τροποποίηση, στις 29.09.2020, κατατέθηκε το αίτημα Χρηματοδότησης Δράσης της ΑΜΚΕ HOPELAND.

Σχετικά με την ΑΜΚΕ HOPELAND προκύπτουν τα εξής :

Στις 23.06.2016, δυνάμει του από 19.05.2016 ιδιωτικού συμφωνητικού που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (εφεξής «ΓΕΜΗ»), συστάθηκε η ΑΜΚΕ με την επωνυμία «Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου» (αριθ. ΓΕΜΗ 13937401000). Βασικός σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της είναι «Να προάγει δράσεις για την τοπική ανάπτυξη με έμφαση στη στήριξη των τοπικών αγορών, την ανάδειξη των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ιδίως στους τομείς της κοινωνικής οικονομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων», ενώ μεταξύ των σκοπών της είναι «να συμβάλει δημιουργικά στην προώθηση της πολιτιστικής και πνευματικής ελληνικής παράδοσης, με έμφαση στον λαϊκό πολιτισμό και να αναδείξει τα διαχρονικά συστατικά στοιχεία της ελληνικής εθνικής ταυτότητας».

Μέλη της εταιρίας αναφέρονται οι Αλέξανδρος Αρβανιτάκης, Γρηγόριος Κάτσιος, Δημήτριος Κοτσόπουλος, Χρυσούλα Λέκκα και Γεώργιος Λιακόπουλος. Όπως δε προκύπτει από τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών του 2019, ο τρίτος και η τέταρτη εξ αυτών αποτέλεσαν στελέχη ομώνυμης με την ΑΜΚΕ δημοτικής παράταξης, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, με υποψήφιο Δήμαρχο, επικεφαλής της παράταξης, τον πρώτο εταίρο, Αλέξανδρο Αρβανιτάκη.

δυνάμει του από 03.08.2020 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης καταστατικού, (αριθ. ΓΕΜΗ 2191643), οι εταίροι της ως άνω ΑΜΚΕ, Γρηγόριος Κάτσιος, Δημήτριος Κοτσόπουλος, Χρυσούλα Λέκκα και Γεώργιος Λιακόπουλος μεταβίβασαν αιτία δωρεάς στον Αλέξανδρο Αρβανιτάκη και στον Γεώργιο Πουλαδάκη, τα εταιρικά τους μερίδια, με αποτέλεσμα να συμμετέχει ο Αλέξανδρος Αρβανιτάκης στην ΑΜΚΕ με ποσοστό 97% και ο Γεώργιος Πουλαδάκης με ποσοστό 3%.

δυνάμει του από 17.09.2020 ιδιωτικού συμφωνητικού (αριθ. ΓΕΜΗ 2199325), ο Αλέξανδρος Αρβανιτάκης μεταβιβάζει αιτία δωρεάς τα εταιρικά του μερίδια στους Γεώργιο Πουλαδάκη και Αικατερίνη Ρούκα, και ειδικότερα στον Γεώργιο Πουλαδάκη το 87% και στην Αικατερίνη Ρούκα το 10%, με συνέπεια αφενός ο ίδιος (Αλέξανδρος Αρβανιτάκης) να εξέλθει της ΑΜΚΕ και στη θέση του να εισέλθει η Αικατερίνη Ρούκα, αφετέρου στη μη κερδοσκοπική εταιρεία να μετέχουν πλέον με ποσοστό 90% ο Γεώργιος Πουλαδάκης και με ποσοστό 10% η Αικατερίνη Ρούκα.

Στις 22.09.2020 καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ (αριθ. 2239340), το από 21.9.2020 συμφωνητικό των μελών της ΑΜΚΕ «Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου», με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα των άρθρων του μέχρι τότε καταστατικού και αναριθμήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, ενώ στις 29.09.2020 ακολούθησε άλλη μία τροποποίηση.

Στις 22.09.2020 πάντως η απλή δημοτική “Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου” αναβαπτίζεται με το όνομα ΑΜΚΕ HOPELAND. Αλλά και μετουσιώνεται. Ενώ σύμφωνα με τον ιδρυτικό σκοπό της απέβλεπε, όπως προαναφέρθηκε, στο “να προωθήσει την πολιτιστική και πνευματική ελληνική παράδοση, με έμφαση στον λαϊκό πολιτισμό και να αναδείξει τα διαχρονικά συστατικά στοιχεία της ελληνικής εθνικής ταυτότητας», εφεξής αφιερώνεται στους αιτούντες άσυλο αλλοδαπούς. Αίφνης αποκτά νέα έδρα, νέο κεφάλαιο, νέο διαχειριστή (τον εταίρο που έχει ποσοστό μόλις 10%) και σκοπούς εκ διαμέτρου αντίθετους με τους ιδρυτικούς (κοινωνική ένταξη μεταναστών και αιτούντων άσυλο). Η εταιρία αυτή, την 29.09.2020, μόλις επτά ημέρες μετά την αναβάπτιση και μετουσίωσή της, υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου ESTIA ΙΙ, το οποίο και ικανοποιήθηκε!

Κύριε Υπουργέ, σας απευθύνω ερώτηση λαμβανομένων υπόψη των κάτωθι:

α) Το ζήτημα της επανασύστασης Μητρώου ΜΚΟ, της σύστασης Μητρώου Μελών ΜΚΟ και της θέσπισης πληθώρας ειδικών κριτηρίων και διαδικασιών ένταξης στο Μητρώο αποτέλεσε εμβληματικού χαρακτήρα πολιτική του υπουργείου σας κατά τη διάρκεια της δικής σας θητείας..

β) Μετά τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη στο άρθρο 191 του ν. 4662/2020, εκδώσατε, μέχρι σήμερα, δύο σχετικές υπουργικές αποφάσεις (υπ΄αριθ 3063, ΦΕΚ B’ 1382/14.04.2020 και υπ΄αριθ. 10616, ΦΕΚ Β’ 3820/9.9.2020) που θεσπίζουν σειρά κριτηρίων και συγκεκριμένες διαδικασίες για την ένταξη στα Μητρώα ΜΚΟ και Μελών ΜΚΟ.

Καθιερώσατε έτσι σειρά αυστηρών τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων για την εν γένει λειτουργία ΜΚΟ που αναπτύσσουν δράση στους τομείς αρμοδιότητος του Υπουργείου σας. Αυτές οφείλουν πλέον να διαθέτουν οργανωμένη δομή με υλικοτεχνική υποδομή, να απασχολούν ικανό αριθμό προσώπων, να έχουν συνεχή και προηγούμενη δράση με εξειδίκευση και εμπειρία σε τομείς «υλοποίησης δραστηριοτήτων Κοινωνικού και Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα, Διεθνούς Προστασίας, Μετανάστευσης ή Κοινωνικής Ένταξης”.

Υποτίθεται ότι όλη αυτή η σπουδή απέβλεπε στην καθιερωση ΜΚΟ με αποδεδειγμένη εμπειρία στα θέματα προσφύγων και μεταναστών και κατ’επέκταση στην καταπολέμηση της διαφθοράς

γ) Είναι απορίας άξιον λοιπόν το γεγονός ότι, σε αντίφαση με όλα τα προαναφερθέντα, σείς ο ίδιος φροντίσατε εκ των υστέρων να ακυρώσετε τις εν γένει αυστηρές προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ΜΚΟ.

Ειδικότερα, στις από 16.07.2020 και 15.09.2020 τροποποιήσεις της από 17.06.2020 αρχικής πρόσκλησης της Υπεύθυνης Αρχής για την υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα ESTIA II, έχετε απαλείψει μεγάλο μέρος των αυστηρών προϋποθέσεων εγγραφής στο Μητρώο ΜΚΟ. Παράλληλα, με τις ίδιες τροποποιήσεις δίνετε τη δυνατότητα υποβολής όχι μόνον της αρχικής πρότασης αλλά και των δικαιολογητικών για την τελική πληρωμή των δαπανών, ακόμη και σε ΜΚΟ που δεν έχουν καν εγγραφεί στο Μητρώο, αρκεί να έχουν υποβάλει αίτημα εγγραφής σε αυτό!

δ) Απορίες επίσης προκαλεί η προσθήκη μιας πρόβλεψης στην από 16.07.2020 πρώτη τροποποίηση της αρχικής πρόσκλησης. Σύμφωνα με την πρόβλεψη αυτή, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές / κτιριακές, τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές κάθε Μονάδας Στέγασης [σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΑ 13221/30.03.2020 «Καθορισμός πλαισίου προδιαγραφών του προγράμματος “ESTIA II” για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία» (ΦΕΚ Β 1223/09.04.2020)], ο δυνητικός δικαιούχος έχει το περιθώριο συμμόρφωσης μέχρι το τέλος του έτους. Και τούτο, με δεδομένο ότι η εν λόγω δράση ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους!

ε) Η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στέγασης καθώς και άλλων ποικίλων συνοδευτικών υπηρεσιών, όπως περιγράφονται ανωτέρω (ψυχοκοινωνική στήριξη, διερμηνεία, σίτιση, φύλαξη κ.λπ.) απαιτούν εγρήγορση, άμεσα αντανακλαστικά, τεχνογνωσία σε πολλούς και διαφορετικούς μεταξύ τους τομείς, εξειδίκευση επιστημονική και τεχνική καθώς και εμπειρία στο πεδίο.

Ερωτάσθε, συνεπώς, κύριε Υπουργέ,

1. Πότε υπέβαλε σχετικό αίτημα και πότε ενεγράφη η ΑΜΚΕ HOPELAND στο Μητρώο ΜΚΟ;

2. Ποιοι άλλοι φορείς υπέβαλαν αίτημα χρηματοδότησης για το εν λόγω πρόγραμμα;

3. Για ποιους ειδικότερους λόγους επελέγη η ΑΜΚΕ HOPELAND;

4. Πώς, κατά την εκτίμησή σας, μπορεί η εν λόγω ΑΜΚΕ, η οποία έχει δύο εταίρους, να αντεπεξέλθει στο σύνολο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει για την παροχή στέγασης και συνοδευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA ΙΙ;

5. Πόσα μέλη διαθέτει σήμερα η ΑΜΚΕ HOPELAND και ποιός είναι ο τομέας επιστημονικής ή άλλης ειδίκευσης των μελών αυτών;

6. Υπάρχει ο απολογισμός έργου προηγούμενων ετών τον οποίο απαιτούν οι ως άνω υπουργικές αποφάσεις για την εγγραφή στο Μητρώο ΜΚΟ, με δεδομένο ότι η ΑΜΚΕ HOPELAND ουσιαστικά συστάθηκε την 22.09.2020;

7. Είναι σε γνώση σας προηγούμενη δραστηριότητα ή τυχόν απολογισμός έργου της ΑΜΚΕ «Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου», με δεδομένο ότι μετά την αρχική καταγραφή του από 2016 καταστατικού σύστασής της, η αμέσως επόμενη εγγραφή στο ΓΕΜΗ φαίνεται να είναι στις 3.08.2020;

8. Ποια είναι η ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ HOPELAND, κατά τα προβλεπόμενα στις ως άνω υπουργικές αποφάσεις; Εαν υφίσταται, πότε δημιουργήθηκε;

9. Ποιες είναι οι υλικοτεχνικές υποδομές της ΑΜΚΕ HOPELAND;

10. Ποιες είναι οι 12 μονάδες στέγασης που αναφέρονται στη δράση για την υλοποίηση του έργου ESTIA ΙΙ;

Παρακαλώ να κατατεθούν αντίγραφα

των βιογραφικών των εταίρων της ΑΜΚΕ HOPELAND

των εγγράφων αξιολόγησης της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 6 της ΚΥΑ 10616/2020 (ΦΕΚ 3820, Β΄) για την εγγραφή της ΑΜΚΕ HOPELAND στο Μητρώο ΜΚΟ και λοιπών προσκομισθέντων δικαιολογητικών

των εγγράφων τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης της ΑΜΚΕ HOPELAND για τη χρηματοδότηση της Δράσης για την υλοποίηση του έργου ESTIA ΙΙ

Ο ερωτών βουλευτής

Γιώργος Καμίνης

Τι απαντά ο Αλέξανδρος Αρβανιτάκης

Με έκπληξη ανέγνωσα ένα αναληθές, ανακριβές και ανυπόστατο σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας “Αυγή” αναφερόμενο σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΙΝΑΛ κ. Καμίνη, που  εμπλέκει αυθαίρετα το όνομα μου και τη δημοτική παράταξη της οποίας ηγήθηκα στις δημοτικές εκλογές του 2019 με την ομώνυμη Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου” που συγκρότησα με φίλους το 2016 για να αναπτύξουμε δράσεις στην περιοχή του δήμου μας. Τ

η συγκεκριμένη ΑΜΚΕ, η οποία δεν ανέπτυξε ουδεμία οικονομική ή άλλη δραστηριότητα, τη μεταβίβασα προ μηνών και δεν διατηρώ ουδεμία σχέση μαζί της. Επίσης, η συγκεκριμένη ΑΜΚΕ δεν έχει ουδεμία σχέση, πέραν της ίδιας επωνυμίας, με τη δημοτική παράταξη που συγκροτήθηκε 3 χρόνια αργότερα για να συμμετάσχουμε στις δημοτικές εκλογές του 2019 χωρίς να έχουμε οποιαδήποτε σχέση με το σημερινό κυβερνών κόμμα, όπως μπορούν να διαβεβαιώσουν οι γνωρίζοντες τα πράγματα του Αγίου Δημητρίου. 

Το δημοσίευμα προδήλως επιδιώκει να παρουσιάσει εμένα ως αφανή ιδιοκτήτη της εν λόγω ΑΜΚΕ ούτως ώστε να δημιουργήσει ένα σενάριο που συνδέει την προ 5 ετών επαγγελματική μου ιδιότητα ως συμβούλου του πρώην πρωθυπουργού Σαμαρά και την πολιτική μου ιδιότητα έως τότε στέλεχους της Νέας Δημοκρατίας και μετέπειτα υποψηφίου δημάρχου στον Άγιο Δημήτριο, με σαφή αντιπολιτευτική στόχευση κατά της κυβέρνησης. 

Πέραν της μη συμμετοχής μου στην εν λόγω ΑΜΚΕ μετά τη μεταβίβασή της, τα λαγωνικά της εφημερίδας θα μπορούσαν βεβαίως με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο να εντοπίσουν ότι δεν ανήκω πλέον στη Νέα Δημοκρατία, ότι είμαι εκπρόσωπος τύπου της Πατριωτικής Δημοκρατικής Ένωσης και ότι έχω ασκήσει επανειλλημένως κριτική τόσο στο πρόγραμμα ESTIA όσο και στον κ. Μηταράκη προσωπικά. 

Επειδή ο ρόλος μου δεν είναι να αναζητήσω τη δημοσιογραφική δεοντολογία στα γραφόμενα και τις πρακτικές του αρθρογράφου και της εφημερίδας, επιφυλάσσομαι όλων των νομικών δικαιωμάτων μου για να αποκαταστήσω την τιμή και την υπόληψή μου που σπιλώνεται από μια βάναυση συκοφαντική και προσβλητική επίθεση που υφίσταμαι. 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου” ιδρύθηκε τον Μάιο του 2016 από 5 εταίρους με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων στην πόλη του Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο της δραστηριοποιήσής μας στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Η εταιρεία αυτή δεν ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά ποτέ, δεν ανέπτυξε κάποια οικονομική ή άλλη δραστηριότητα (καθώς 1 χρονό αργότερα ιδρύσαμε ένα σωματείο που αποτελούσε πιο δόκιμο φορέα για την ανάπτυξη αυτών των δράσεων).

Το καλοκαίρι του 2020 ξεκίνησα τη διαδικασία λύσης της Αστικής Εταιρείας καθώς βαρυνόταν με τέλη επιτηδεύματος και λειτουργικά κόστη. Εκείνη την περιόδο ένας καλός φίλος μου με ενημέρωσε ότι ο λογιστής του αναζητούσε, για λογαριασμό πελάτη του, μια εν λειτουργία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για να να συμμετάσχουν σε προγράμματα ΕΣΠΑ όπου συχνά οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν λειτουργία ετών για να μπορέσουν να συμμετάσχουν.

Συμφώνησα να γίνει η μεταβίβαση χωρίς να έχω κάποια περαιτέρω πληροφόρηση για τις δράσεις που σκόπευαν οι νέοι εταίροι να αναπτύξουν, κάτι που δεν μπορούσα άλλωστε να ελέγξω με κάποιο τρόπο. Άλλωστε αυτή είναι ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους.
Η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε στις 17.09, μετά την οποία εγώ δεν είχα ουδεμία εμπλοκή και πληροφόρηση για τις δραστηριότητες της εταιρείας, τις οποίες πληροφορήθηκα και εγώ από το κείμενο της ερώτησης του κ. Καμίνη (τροποποίησε ριζικά την ονομασία και τους σκοπούς της και τελικά υπέβαλε αυτό το αίτημα χρηματοδότησης των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής).

Πηγή της όλης αυτής επίθεσης αποτελεί το κείμενο της ερώτησης του κ. Καμίνη και του συνοδευτικού δελτίου τύπου. Σε αυτό ο κ. Καμίνης επιδιώκει σαφώς, κάτι που φαίνεται από το εισαγωγικό κείμενο του δελτίου τύπου, να συνδέσει ευθέως την εταιρεία που πήρε τη χρηματοδότηση από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με εμένα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει “Η εν λόγω ΜΚΟ προσπαθεί μέσα από διαδοχικές οβιδιακές νομικές μεταμορφώσεις να αποκρύψει την ακροδεξιά καταγωγή της, τους δεσμούς της με το κυβερνών κόμμα και την πλήρη έλλειψη εμπειρίας στο προσφυγικό”.

Στη συνέχεια ο κ. Καμίνης αναφέρει ότι “Πρόκειται για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (με την επωνυμία Hopeland), η οποία αναλαμβάνει εφεξής ευθύνη για τη στέγαση, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και τελικά την κοινωνική ένταξη περίπου 1000 αιτούντων άσυλο, όταν αυτή τη στιγμή έχει μόλις δύο εταίρους και άγνωστο αριθμό μελών. Φέρεται δε να ιδρύθηκε στις 22/9/2020, ως μετεξέλιξη παλαιότερης ΑΜΚΕ, με εντελώς διαφορετικό, “εθνικού” περιεχομένου, αντικείμενο.

Τα περισσότερα μέλη της ανήκαν σε δημοτική παράταξη, του υποψηφίου Δημάρχου, που ήταν υποψήφια το 2019 στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. Ο τελευταίος, Αλέξανδρος Αρβανιτάκης, έχει διατελέσει εκπρόσωπος Τύπου στο ακροδεξιό κόμμα “Νέα Δεξιά” του Φαήλου Κρανιδιώτη, το οποίο έχει επανειλημμένα καταφερθεί κατά του προγράμματος ΕΣΤΙΑ”.

Με αυτή την αναφορά του ο κ. Καμίνης επιδιώκει να με χαρακτηρίσει “ακροδεξιό”, και ως εκ τούτου τεκμαίρεται η “ακροδεξιά καταγωγή” της ΑΜΚΕ που εξασφάλισε τη χρηματοδότηση.
Ακολούθως ο κ. Καμίνης αναφέρεται σε ισχυρούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία, δεσμούς που δεν στοιχειοθετεί στην ερώτησή του αλλά προφανώς τις αποδίδει στο γεγονός ότι εργάστηκα ως σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά την περίοδο 2012-2015.

Όμως ιδίως την επίμαχη περίοδο των τελευταίων μηνών που εξελίσσεται η υπόθεση που αναδεικνύει ο κ. Καμίνης, οι σχέσεις μου με τη Νέα Δημοκρατία έχουν διαρραγεί οριστικά και τελώ εδώ και μήνες εκπρόσωπος τύπου σε άλλο κόμμα, την Πατριωτική Δημοκρατική Ένωση, και έχω ασκήσει και προσωπικά επανειλλημένα έντονη κριτική στα πεπραγμένα του κ. Μηταράκη.

Η σχέση μου με τη Νέα Δημοκρατία τεκμαίρεται πολύ εύκολα από μια μικρή αναζήτηση στο διαδίκτυο, η οποία έγινε από τον κ. Καμίνη για να βρει στοιχεία του βιογραφικού μου από το 2017 αλλά αυτή η σημερινή πραγματικότητα προφανώς δεν βόλευε γιατί θα αναιρούσε ξεκάθαρα το κύριο επιχείρημα, ότι εγώ δήθεν διαμέσου τρίτων έλαβα χρηματοδότηση από το υπουργείο λόγω των προνομιακών σχέσεων με τη Νέα Δημοκρατία.

Συμπερασματικά, δεν έχω ουδεμία σχέση με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από τις 17.09. Δεν διατηρώ προνομιακές σχέσεις με το κυβερνών κόμμα. Για όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσα να είχα ουδεμία σχέση με την υπόθεση που αναφέρει ο κ. Καμίνης.

Με όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι η προσφυγή μου στη δικαιοσύνη είναι μονόδρομος για να προστατέψω την τιμή και την υπόληψή μου. Δεν είναι δυνατόν τις τελευταίες ημέρες να γίνομαι αποδέκτης τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου στον Άγιο Δημήτριο σχολίων και ερωτημάτων για το κατά πόσο έχω την οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτή την υπόθεση της χρηματοδότησης. Έχω αποστείλει εξώδικα στον κ. Καμίνη για να ανασκευάσei τα κατάφωρα ψευδή που αναφέρουν ειδάλως θα προχωρήσω σε επόμενες νομικές ενέργειες για την προστασία της προσωπικότητάς μου.

Συμπερασματικά, με θλίβει το γεγονός ότι από το πουθενά βρίσκομαι να πρέπει να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Κάποιοι με σαφή πολιτική σκοπιμότητα είτε για να ασκήσουν κριτική προς το κυβερνών κόμμα είτε για να πλήξουν εμένα προσωπικά, τοποθετούν το πρόσωπό μου στο επίκεντρο μιας υπόθεσης όπου είναι σαφές από τα στοιχεία που ο ίδιος ο κ. Καμίνης αναφέρει δεν έχω ουδεμία σχέση.