Επίδομα παιδιού 2020 ΟΠΕΚΑ: Πότε μπαίνει η Α’ δόση Α21 – Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ για τις ημερομηνίες πληρωμής του επιδόματος 

Επίδομα παιδιού 2020 ΟΠΕΚΑ: Πότε μπαίνει η Α’ δόση Α21

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού, παρόλο που δεν έχουν υποβάλλει τη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2020 (φορολογικού έτους 2019 – έντυπο Ε1), μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση Α21 στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ ή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet.

Σημειώνεται πως για τη χορήγηση της δόσης του Α διμήνου 2020 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018.

Η πρώτη δόση του 2020, για όσους υποβάλλουν νέα αίτηση, θα καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη του μήνα, δηλαδή Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Το ποσό του επιδόματος παιδιού των δικαιούχων θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2020 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που είχαν οι δικαιούχοι το φορολογικό έτος 2018.

Επισημαίνεται ότι, οι αιτήσεις Α21 για το Επίδομα Παιδιού 2020 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλονται μέχρι και την 15 Ιανουαρίου 2021 και τα δικαιούμενα ποσά θα καταβάλλονται αναδρομικά με την πρώτη πληρωμή που θα γίνεται μετά την έγκριση της αίτησης.

Μετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητικής αυτής, το ποσό του επιδόματος επαναϋπολογίζεται με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου της αίτησης Α21.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται, τότε αυτό συμψηφίζεται με το ποσό των επόμενων πληρωμών.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης Α21 επιτρέπει, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και υπηρεσιών, τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και πληροφοριών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης.

Τονίζεται πως για να χορηγηθεί το επίδομα η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Τέλος επισημαίνεται, ότι αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά χωρίς να υπάρχει οριστικοποίηση, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.