Νέο Μισθολόγιο: Πώς θα ελέγξετε τα κλιμάκια στην εφαρμογή του ΓΕΣ - Σε τι θα πρέπει να δώσετε προσοχή

Νέο Μισθολόγιο: Πώς θα ελέγξετε τα κλιμάκια στην εφαρμογή του ΓΕΣ

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tου Λοχαγού ε.α (Ο) Ηλία Νατσιούλα, 
Απόφοιτου Οικονομικού ΣΣΑΣ και Οικονομικού Σύμβουλου της ΕΣΠΕΘ

Από 22 Ιαν έως 7 Φεβ 2018 τα στελέχη θα πρέπει να μπουν με τους προσωπικούς κωδικούς στο army.gr και να επιβεβαιώσουν (συμφωνούν ή διαφωνούν ) την κατάταξη στο νέο μισθολογικό κλιμάκιο.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Αυτό που πρέπει να προσέξουν τα στελέχη είναι ότι η κατάταξη γίνεται με βάση το χρόνο υπηρεσίας που είχαν 31 Δεκ 2016 αλλά και το διοικητικό βαθμό που έφεραν την 31 Δεκ 2016.

Στο διοικητικό βαθμό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς πολλές κατηγορίες στελεχών εντός του 2017 άλλαξαν διοικητικό βαθμό και ελέγχοντας την μισθολογική κατάταξη τους αντιπαραβάλλουν το κλιμάκιο με το διοικητικό βαθμό που φέρουν σήμερα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να θεωρούν ότι έγινε λάθος η μισθολογική τους κατάταξη.

Παράδειγμα: Αλχίας με 13 χρόνια και 3 μήνες την 31 Δεκ 2016 προήχθη το 2017 σε Ανθυπασπιστής. Το μισθολογικό κλιμάκιο με 31 Δεκ 2016 είναι Β 22 (Αλχιας ελέγχουμε) και όχι Β 21 (Ανθυπασπιστή). Ενημερωτικά με την μισθοδοσία Ιαν 2018 στην μισθοδοσία θα έχει δει και νέα αλλαγή κλιμακίου εντός 2017 με συμπλήρωση 14 ετών σε Β 20. Αυτό όμως που πρέπει να δει στην εφαρμογή είναι Β 22.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Άποψη μου είναι ότι θα έπρεπε το ΓΕΣ στην εφαρμογή να γράφει πέραν από τον χρόνο υπηρεσίας που είχαν τα στελέχη μέχρι 31 Δεκ 2016 και το διοικητικό βαθμό που έφεραν τα στελέχη με την ίδια ημερομηνία. Αυτά είναι τα 2 κριτήρια με τα οποία γίνεται η κατάταξη.

Άλλωστε δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η αλλαγή διοικητικού βαθμού συντελέστηκε με ΦΕΚ εντός 2017 με αναδρομική ισχύ μέσα στο 2016 και υπάρχει σύγχυση των στελεχών για το βαθμό που είχαν και το μισθολογικό κλιμάκιο.

Για οποιαδήποτε απορία επί του θέματος μπορείτε να απευθύνεστε στην Ένωση μας και είμαστε στη διάθεση σας για την επίλυση των αποριών σας.  


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});